experci1

experci2

experci3

experci4

experci5

 

Fazy zakładania firmy

Gdy podejmujemy decyzję o rozpoczęciu indywidualnej działalności gospodarczej, możemy być pewni, że nasze życie zmieni się o sto osiemdziesiąt stopni. To wspaniałe uczucie, poczucie pełnej niezależności i całkowitej władzy nad resztą swojego życia zawodowego jest nie do przecenienia. Jednak zanim nasze marzenia staną się prawdą, trzeba najpierw przejść przez kilka etapów zakładania takiej firmy. Zawsze pierwszym krokiem na drodze do założenia działalności gospodarczej jest uzyskanie wpisu do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Po otrzymaniu wpisu stajemy się pełnoprawnymi przedsiębiorcami. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Internetu, w formie elektronicznej. Po uzyskaniu wpisu będziemy zmuszeni załatwić wszystkie stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Potrzebny nam będzie również identyfikacyjny naszej działalności gospodarczej, który otrzymamy po wizycie w urzędzie statystycznym. Gdy zdecydujemy się na zatrudnienie pracowników potrzebne będzie poinformowanie państwowej inspekcji pracy. Na portalach internetowych poświęconych własnemu biznesowi będziemy mogli znaleźć o wiele precyzyjniejsze informacje dotyczące wszystkich faz zakładania prostej formy organizacyjno-prawnej, jaką jest własna działalność gospodarcza. Początkowe koszty założenia takiej działalności to niespełna sto pięćdziesiąt złotych.

Wady własnej firmy

Prowadząc własny biznes trzeba się zarówno przygotować na dobre chwile, jak i na te nieco gorsze. Indywidualna działalność gospodarcza ma swoje niewątpliwe plusy i korzyści płynące z jej wykonywania. Jednak przed podjęciem, jakichkolwiek kroków w kierunku jej założenia należy się dogłębnie zastanowić nad niedogodnościami z niej wynikającymi. Własna firma to nie tylko elastyczne godziny pracy, pełna niezależność i wysokie zarobki. Na samym początku nie możemy się nastawiać na wielkie zyski. Również trzeba pamiętać, że przy dużej konkurencji w danej branży każdy kolejny miesiąc będzie ciągłą walką o przetrwanie. Dopóki nie uzyskamy pozycji potentata biznesowego, spokojne noce będą należały do rzadkości. Dlatego tak ważne jest wykonywanie pracy, którą lubimy wykonywać, i nawet, gdyby nie własna firma i tak byśmy to robili. Przy prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa, szczególnie w pierwszych miesiącach trzeba się przygotować na niskie zyski netto. Mało jest projektów biznesowych, które padają na szczególnie podatny grunt, większość z nich potrzebuje, jakiegoś czasu na jego rozkręcenie do takich rozmiarów by zaczęły przynosić zyski. Własna firma wymagać będzie od nas również pracy po godzinach. Pracując na cudzy rachunek wiemy, że o szesnastej wyjdziemy z pracy, przy własnym biznesie nie do końca.

Zalety pracy na własny rachunek

Niewątpliwie odważną decyzją w naszym życiu jest zdecydowanie się na rozpoczęcie pracy na własny rachunek. Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej ma swoje niepodważalne zalety, lecz również nie jest wyzbyta z wad i niedogodności. Jednak w takich sytuacjach trzeba większą uwagę poświęcić jasnej stronie takiego przedsięwzięcia. Po pierwsze każda osoba decydująca się na indywidualną działalność gospodarczą powinna zająć się branżą, która jest dla nas przyjemnością. Z pewnością łatwiej nam będzie przetrwać trudne chwile, gdy będziemy wykonywać pracę, którą naprawdę lubimy. Trudne chwile z pewnością przyjdą, trzeba wówczas zachować spokój i opanowanie. Czerpanie radości z wykonywanej pracy jest uczuciem, którego nie da się z niczym porównać. Poza zdobyciem niewątpliwej niezależności zawodowej i wolności korzystania z własnego czasu ważne jest również, że taką indywidualną działalność może prowadzić z pozycji fotela naszego salonu. Prowadzenie biura firmy w domu jest cenne z punktu widzenia niskich kosztów takiej działalności. Zyskujemy nie tylko pieniądze, jakie musieliśmy wydawać na dojazdy do poprzedniej pracy, lecz również czas, który teraz będziemy mogli poświęcić naszym najbliższym. Prowadząc firmę mamy również elastyczne godziny pracy, sami wybieramy, kiedy mamy pracować.

Odnawialny kredyt obrotowy

Jednym z rodzajów kredytów, na jaki mogą sobie pozwolić mali i średni przedsiębiorcy jest kredyt obrotowy, z którego można sfinansować bieżącą działalność gospodarczą. Często w takich firmach z różnych przyczyn płynność finansowa jest zagrożona, wówczas możliwość zaciągnięcia takiego kredytu jest dla przedsiębiorcy cennym wyjściem z sytuacji. Często podmioty, którym świadczyliśmy usługi czy sprzedawaliśmy produkty zwlekają z zapłatą, z kolei my musimy wyrównać swoje zobowiązania, w takiej sytuacji istnieje ryzyko utraty płynności finansowej. Występują dwa rodzaje kredytów przeznaczonych z myślą o dofinansowaniu bieżącej działalności firmy, są nimi kredyt obrotowy odnawialny i nieodnawialny. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest odnawialny kredyt obrotowy. Taka linia kredytowa daje przedsiębiorcy o wiele większe możliwości i jest to polecana forma zaciągania zobowiązań kredytowych. Nieodnawialne kredyty obrotowe są zaciągane przez przedsiębiorców z dużą niechęcią. Ze środków pochodzących z kredytu obrotowego można przede wszystkim sfinansować bieżącą działalność, nie jest możliwe przyznanie takiego kredytu na spłatę zaległych zobowiązań. Kredyt nie zostanie udzielony przedsiębiorstwu z długami i dużą liczbą wierzycieli. By otrzymać kredyt obrotowy trzeba rzecz jasna wypełnić odpowiednio wniosek kredytowy.

Rodzaje kredytów inwestycyjnych

Świat biznesu nie mógłby się obyć bez udziału banków, które niejednokrotnie napędzają ciekawe inicjatywy przedsiębiorców. Gdy pomysł wydaje się kompletny i wart uwagi, wówczas instytucje bankowe są gotowe wyłożyć potrzebne na zrealizowanie całego przedsięwzięcia. Jednak kredytu inwestycyjnego żaden przedsiębiorca nie otrzyma na słowo, musi wykazać się pełnym projektem i jasno sprecyzowaną wizją jego wykonania. Bank po przejrzeniu takiego projektu i jego ocenie wydaje decyzję kredytową. Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony między innymi zakup maszyn do przedsiębiorstwa, kupno licencji krajowych i zagranicznych, wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych biznesowych rozwiązań, czy szkolenia dla pracowników. Bank nie wymienia listy projektów, które mogą być przeznaczone środki pochodzące z kredytów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy w tym względzie mogą wykazać się pełną swobodą. Atrakcyjną odmianą kredytu inwestycyjnego jest kredyt preferencyjny. Skierowany jest on do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ulega wątpliwości, że jego otrzymanie może wprowadzić naszą firmę na dużo głębsze wody. Zaletą kredytów preferencyjnych jest ich niskie oprocentowanie nieprzekraczające z reguły sześciu procent, długi okres kredytowania, brak prowizji i opłat dodatkowych, a także do odsetek dokłada się państwo.

Wniosek o otrzymanie unijnych dotacji

Trzeba przyznać, że storna unijna nie żałuje nawet w tak trudnych czasach pieniędzy na rozwój naszej krajowej gospodarki. Na rozwój polskiej gospodarki i polskiego rolnictwa z każdego budżetu unijnego idzie wiele miliardów euro. To pokaźna suma, którą trzeba, w jak najlepszy sposób wykorzystać. Przede wszystkim każdy chętny do prowadzenia działalności gospodarczej powinien się rozejrzeć i wniknąć w temat dopłat do takich inicjatyw. Wiadomo, że Unia Europejska nie szczędzi pieniędzy na inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązanie. Z uznaniem witane są również wszystkie przedsięwzięcia mające na celu rozwój alternatywnych źródeł energii. Tego rodzaju pomysły zawsze spotkają się z pozytywnym odzewem unijnych instytucji. Jednym z programów pomocowych uruchomionych przez instytucje unijne jest dopłata, nawet w wysokości czterdziestu tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomoc jest bezzwrotna w przypadku, gdy nasz pomysł na biznes utrzyma się na rynku przez dwanaście miesięcy. Jeżeli nie spełnimy tego warunku wówczas całą pożyczoną sumę będziemy zmuszeni zwrócić, wraz z naliczonymi odsetkami. Instytucje unijne starają się również za wszelką cenę zaktywizować środowisko kobiet do podejmowania biznesowych inicjatyw. Wiele programów jest przeznaczonych i stworzonych właśnie z myślą o dofinansowywaniu kobiecych pomysłów na biznes.

Indywidualna działalność gospodarcza

Na rynku pracy sytuacja nie wygląda zbyt wesoło. Każdego miesiąca stosunek liczby osób zatrudnionych do zwolnionych wygląda coraz gorzej. O nową dobrze płatną pracę jest niezwykle ciężko, dlatego wiele osób decyduje się na pracę na własny rachunek. Założenie indywidualnej działalności gospodarczej jest bardzo proste. Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną. Koszt założenia takiej działalności to niespełna sto pięćdziesiąt złotych. Nie można oczekiwać, że za taką sumę będziemy już mogli zarabiać na własne utrzymanie. Wszystko zależy od naszego pomysłu i inwencji. Wiadomo, że jeden rodzaj działalności wymaga początkowo więcej nakładów finansowych od drugiego. Ponadto dużą rolę odgrywają tutaj również kwestie związane z oferowaną usługą i produktem. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy przeprowadzić dokładną analizę konkurencyjności naszego produktu czy usługi. Warto również prześledzić, z jaką konkurencją przyjdzie się nam zmierzyć. W jednej branży rzecz jasna łatwiej jest się przebić w innej trudniej. Z pracy na własny rachunek oczywiście płynie wiele zalet i korzyści między innymi poczucie niezależności, wolności i przejęcia pełnej kontroli nad własnym życiem zawodowym.

Otrzymanie dotacji na prowadzenie firmy

Obecnie już niemal żadna instytucja bankowa nie jest w stanie się obejść bez dotacji i innego rodzaju pomocy finansowej. Dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej można otrzymać zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak i ze środków pochodzących z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Strona rządowa wprowadza programy pomocowe w ramach, których udzielane są dotacje szczególnie do tych obszarów gospodarki, które jej zdaniem wymagają największego dofinansowania. Jedną z takich branży była ostatnio rynek nieruchomości. Z urzędu gminy na przykład każdy początkujący przedsiębiorca może otrzymać dwadzieścia jeden tysięcy złotych. Nie zawsze jednak pomoc dla młodych przedsiębiorców przyznawana jest w takim wymiarze. O wysokości pomocy decyduje przede wszystkim urzędnik rozpatrujący wniosek, brane jest przy ocenie projektu przede wszystkim procentowa szansa na powodzenie takiego biznesu. Najczęściej pomoc jest przyznawana tym osobom, których biznesplan i projekt całego przedsięwzięcia jest przedstawiony w najbardziej rzetelny i kompletny sposób. Dlatego trzeba przykładać dużą wagę do przygotowywanego wniosku o dopłatę. Z budżetu unijnego z kolei początkujący przedsiębiorca może otrzymać nawet czterdzieści tysięcy złotych bezzwrotnej. By wspomniana kwota nie podlegała zwrotowi trzeba utrzymać biznes przez rok.

Skuteczne pozyskiwanie inwestorów

Nie każde przedsiębiorstwo może przez okrągły rok utrzymywać płynność finansową. Każdy rodzaj prowadzonej działalności wymusza na właścicielu firmy konieczność poszukania dodatkowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Źródłami zewnętrznymi mogą być na przykład pieniądze z kredytów inwestycyjnych, technologicznych czy obrotowych, lub też poszukanie odpowiedniego inwestora, który pomoże nam w poprawie naszej sytuacji na rynku. Bardzo często tacy inwestorzy przejmują całkowitą władzę firmy, to znaczy, że przejęli pakiet większościowy, nazywa się ich wówczas inwestorami strategicznymi. Każdy inwestor strategiczny koordynuje pracą przedsiębiorstwa w taki sposób, by ta wreszcie zaczęła przynosić dochody. Znalezienie inwestora jest potrzebne również w sytuacji, gdy mamy ciekawy pomysł na rozszerzenie naszej działalności, a żadna instytucja bankowa nie jest chętna przyznać nam kredyt, wówczas pomoc takich firn inwestorskich może być jedyną nadzieją na dokończenie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do poszukiwań inwestorów i negocjacji z nimi powinniśmy wybrać osobę, która się na tym zna i jest obeznana w strategiach dotyczących tego obszaru biznesowego. Innym sposobem na powiększenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa jest otrzymanie dotacji unijnych czy też z budżetu samorządowego.

Zakładanie biznesu na wsi

Założenie biznesu na wsi stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Zabrudzone miasta, pełne nieustającego nawet w nocy huku ulic, oraz niezdrowe powietrze i betonowa architektura sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się wyemigrować na wieś. Z pewnością taka decyzja może okazać się dla nas zarówno wielką korzyścią, jak i niepowodzeniem. Dlatego bardzo istotną kwestią jest ta dotycząca naszego zajęcia, jakie zdecydujemy się wykonywać podczas naszego pobytu na wsi. Kapitał początkowy przy otwieraniu biznesu na wsi może być różny, na otwarcie dyskoteki czy innego klubu tego rodzaju potrzeba kilkaset tysięcy złotych. Taką sumę możemy otrzymać na przykład ze środków unijnych. Z tego tytułu można otrzymać nawet trzysta tysięcy złotych, lecz wymagane jest od takiego przedsiębiorcy zrealizowanie projektu samodzielnie a dopiero po jego ukończeniu otrzymamy obiecane pieniądze. Innym sposobem na zarobienie na wsi jest otworzenie gospodarstwa agroturystycznego. Ludzie chętnie emigrują na wieś, do spokojnych i pięknych okolic, szczególnie w okresie zimowym, miasta praktycznie pustoszeją. Biznesem na wsi może być również każdy jeden rodzaj sklepu, czy innej działalności gospodarczej, na którą jest zapotrzebowanie rynku, a obecna konkurencja nie jest zbyt wielka, decyzja należy do samego przedsiębiorcy.